ZabudowaBalkonu.infoZabudowaBalkonu.info
   ZabudowaBalkonu.infoZabudowaBalkonu.info

   Ochrona danych osobowych

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unicate Sp. z o. o. Gołdapska 31, 19-400 Olecko

   2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy ? na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

   • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
   • Biuro rachunkowe

   4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

   5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

   6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy